Konuk Sigorta

Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır. Aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin tamamı; Hesaplı Sağlık Sigortası poliçemiz içindeki teminatlara ek olarak verilmektedir. 


Tüm ürünlerimzin “Eko” versiyonları bulunmaktadır. Eko ifadesi, ürünün yalnızca belirli özel hastanelerde geçerli olduğunu ve yurtdışında geçerli olmadığını belirtir..

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?
 
Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Bireysel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

 

Yatışlı Tedavi Teminatları

 

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

 • Ameliyat
 • Oda-yemek-refakatçi
 • Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
 • Doktor takibi
 • İlaç yatarak
 • Tanı yatarak
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

 • Doktor muayene
 • İlaç ayakta
 • Tanı ayakta
 • Fizik tedavi
 • Menopoz*
 • Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
 • Doğum mutad kontrolleri
 • Kontrol mamografisi*
 • Psa*
 • Kolonoskopi*

Diğer Tedavi Teminatları

 • Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

  • Küçük müdahale
  • Evde bakım
  • Rehabilitasyon
  • Ameliyat sonrası fizik tedavi
  • Suni uzuv
  • Ambulans
  • Yurtiçi hava ambulansı
  • Yurtdışı hava ambulansı
  • Doğum
  • Yardımcı tıbbi malzemeler
  • Yenidoğan kuvöz teminatı
  • Check-up*

  •  

  • Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.

   Ürün AdıKapsamAyakta TedaviYatışlı Tedavi
     Teminat Limiti(Yıllık)Ödeme OranıTeminat Limiti(Yıllık)Ödeme Oranı
   Temel Ürün - Hesaplı Sağlık SigortasıSadece Yatışlı TedavilerYokYokLimitsiz%100
   Hesaplı Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + İleri Görüntüleme Tetkikleriİleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz%80Limitsiz%100
   Hesaplı Maksi Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Tüm Görüntüleme +Kan TetkikleriTüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz%80Limitsiz%100
   Standart Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler2.000 ₺%80Limitsiz%100
   Standart Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler4.000 ₺%80Limitsiz%100
   Elit Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta TedavilerLimitsiz%80Limitsiz%100
   Elit Plus Sağlık SigortasıHesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta TedavilerLimitsiz%100Limitsiz%100

    


 
 
 
 
Konuk Sigorta
© Copyright 2021 - Konuk Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
 
Konuk Sigorta