ACENTESİ OLDUĞUMUZ SİGORTA ŞİRKETLERİ
Konuk Sigorta
Konuk Sigorta
Quick Sigorta
 
Quick Sigorta A.Ş., dijital satış kanalı, yurt çapında acente ve broker ağı ile hayat dışındaki tüm branşlarda, Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi ürünleriyle faaliyet göstermekte ve müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

%100 Yerli Sermaye
Quick Sigorta A.Ş., 433.300.000 TL sermayeye sahip, sermayesinin tamamı ödenmiş, menşei Türkiye olan %100 Yerli bir sigorta şirketidir.
Türkiye orijinli Quick Sigorta A.Ş., bir Maher Holding A.Ş. iştirakidir.
30.06.2022 tarihi itibariyle Şirket’in toplam özkaynakları 1.015.841.892 TL’dir.
Quick Sigorta A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 6 Nisan 2017 tarih ve 9716 sayılı onaya istinaden hayat-dışı sigorta branşlarında aldığı ruhsat ile faaliyet göstermektedir.

Misyon

Quick Sigorta faaliyet gösterdiği sigortacılık alanında bireylerin ve kurumların ihtiyaç duyduğu ürünler geliştirip bunları hızlı ve her ortamda sunmak için kurulmuştur. Quick Sigorta tüm iş süreçlerinde ilgili tüm taraflar ile en etkin şekilde iletişim kurmayı öncelikleri arasında kabul eder.
En yenilikçi teknolojileri kullanmak, ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ürünler geliştirmek ve mobil teknolojilere yatırım yapmak yine Quick Sigorta'nın önem verdiği alanlar arasındadır.

Vizyon
Quick Sigorta faaliyet gösterdiği coğrafyada dijital sigortacılığın öncüsü olarak hareket edecektir. Bireylerin klasik ihtiyaçlarının ötesinde, değişen hayat şartlarında ortaya çıkan risklerini güvence altına alan, sigortacılık ürünlerinin birer zorunluluk değil ihtiyaç olarak görülmesini sağlayacak anlayışın lider kurumu olmayı hedeflemektedir.
Quick Sigorta söz konusu değerleri oluşturma yolunda en nitelikli insan kaynaklarını kullanan, en verimli yönetim şekillerini uygulayan bir kurum olarak yoluna devam edecektir.


Faaliyet Gösterilen Branşlar
Kaza
Hastalık - Sağlık
Kara Araçları
Raylı Araçlar
Hava Araçları
Su Araçları
Nakliyat
Yangın ve Doğal Afetler
Genel Zararlar
Kara Araçları Sorumluluk
Hava Araçları Sorumluluk
Su Araçları Sorumluluk
Genel Sorumluluk
Kredi
Kefalet
Finansal Kayıplar
Hukuksal Koruma
 
© Copyright 2024 - Konuk Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
 
Konuk Sigorta